Amb més de 35 anys de experiència en el sector de la fotografia. Vaig començar amb petits treballs de fotografia industrial i publicitat que poc a poc es van convertir en importants encàrregs per a les principals cadenes d´alimentació, agències de publicitat, editorials i diferents publicacions. Després de treballar com encarregat general a les principals botigues del sector fotogràfic de Barcelona, em vaig establir pel meu compte amb botiga i estudi fotogràfic, que vaig mantenir al voltant de 10 anys. La meva passió per l´esport em va introduir en la fotografia de premsa col.laborant en diferents publicacions, tant nacionals com internacionals, tasca que he vingut mantenint fins l´actualitat. He treballat amb càmeres Canon, Nikon, així com amb Hasselblad, marques que considero capdevanteres en el sector.

With over 35 years of experience in the field of photography. I started with small jobs in industrial and advertising photography, which gradually became major commissioned by main chains of nourishment, advertising agencies, publishers and various publications. After working as general manager in some of the major stores related to the photographic industry in Barcelona, I set my mind to open a shop and a photo studio, which I run for about 10 years. My passion for the sport led me to press photography where I collaborated in various publications, both national and international, work that I have been keeping until nowadays. I have worked with cameras of different brands like Canon, Nikon and Hasselblad, which I consider industry leaders.